Juridische informatie


Auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van JellyBeer rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van JellyBeer c.q. rechthebbende.

JellyBeer spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto´s, illustraties, kaarten overig grafisch materiaal, namen, merken, logo´s en databanken te respecteren. Mocht u auteursrechtelijk materiaal van u vinden op JellyBeer, dan zullen wij dat op het eerste verzoek verwijderen. Neemt u daarvoor contact op met rob@jelly.beer.

Artikel geheel of gedeeltelijk overnemen

In principe is het niet toegestaan materiaal van JellyBeer te hergebruiken. Wilt u een deel of het complete artikel overnemen? Voor € 0,37 per woord kunt u (een deel van) een artikel van JellyBeer overnemen op uw website, intranet of nieuwsbrief. Stuurt u ons een e-mail met de titel en publicatiedatum van het artikel, dat u wenst te gebruiken tezamen met uw factuurgegevens naar rob@jelly.beer. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.

Linken

Wij stimuleren het linken naar artikelen op de site van JellyBeer zoveel mogelijk. Linken mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken

Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren op JellyBeer en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Reacties

 1. Om te zorgen dat JellyBeer een prettige plek blijft voor iedereen, vragen we je rekening te houden met enkele eenvoudige regels en adviezen.
 2. Wees beleefd.
 3. Maak je bekend.
 4. Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen.
 5. Geef argumenten voor je mening.
 6. Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands.
 7. Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen.
 8. Discrimineer niet, zet niet aan tot haat of geweld.
 9. Maak je niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.).
 10. Gebruik geen schuttingtaal.
 11. Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.
 12. Als je een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom die link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.
 13. JellyBeer behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren.

JellyBeer sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door jou of derden geplaatste reactie uit. De gebruiker is aansprakelijk en vrijwaart JellyBeer en PUBLICATION by Rob voor enige aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door jou geplaatste reacties.

Disclaimer

De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de JellyBeer.